Projekt TEMAP

TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI - identifikační kód DF11P01OVV003. Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo kultury.

Příjemcem projektu je Moravská zemská knihovna v Brně, partnery v projektu jsou Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.


                   


Řešení projektu bylo zahájeno 1. března 2011, projekt potrvá do konce roku 2015.


Novinky v projektu:

  • Setkání s dobrovolníky V pondělí 17. června 2013 proběhne v Praze setkání s dobrovolníky, kteří pomohli při georeferencování map v prostředí webové aplikace Staré mapy.cz. Tiskovou zprávu k události naleznete zde: http://www.staremapy.cz/press/.
    Přidáno v 12. 6. 2013 2:19, autor: Jirka D
  • První digitalizované mapy na webu Jednotlivé partnerské instituce připravily první verze svých rozhraní pro zpřístupnění digitalizovaných map. Nyní jsou volně dostupné z následujících odkazů: http://1url.cz/9ulH (Mapová sbírka Univerzity Karlovy), http://mapy.mzk.cz/ (Moravská zemská knihovna), http://mapy.geogr.muni.cz/ (Geografický ústav Masarykovy univerzity).
    Přidáno v 24. 1. 2013 4:59, autor: Petr Pridal
  • Projekt TEMAP spuštěn K prvnímu březnu byl zahájen projekt TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR. V programu NAKI se TEMAP umístil na bronzovém 3. místě z 35 podpořených projektů. O podporu se ucházelo celkem 219 projektových záměrů. Byla zakoupena doména temap.cz, na které budeme zveřejňovat výsledky a zprávy z vývoje. První základní verze webu je nyní online!
    Přidáno v 6. 3. 2011 23:56, autor: Jirka D
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 3 Zobrazit více »

Comments