Partneři

  
Vedoucím partnerem je Moravská zemská knihovna v Brně.

Kontakt:
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
mzk.cz

Dalšími partnerskými institucemi jsou:

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Kontakt:
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno
geogr.muni.cz

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kontakt:
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Albertov 6    
128 43 Praha 2
Podřízené stránky (1): Kontakty
Comments