Výsledky

Prezentace digitalizovaných map

Web Moravské zemské knihovny mapy.mzk.cz.

Digitální repozitář Mapové sbírky PřF Univerzity Karlovy http://repozitar.cuni.cz.

Mapová sbírka Geografického ústavu MU  http://mapy.geogr.muni.cz/.

Software / online služby

Zahájen vývoj služby Georeferencer: http://help.georeferencer.org/

BAYER T.: Detekce parametru neznámého kartografického zobrazení z mapy: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/det_sw.html

Publikace

BAYER T.: Detekce parametrů neznámého zobrazení z mapy s využitím genetických algoritmů. 32. konference o geometrii a počítačové grafice, JČMF & CSGG, Železná Ruda, 10.–13.9.2012.

DUFKA, Jiří. TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR. Duha [online]. 30.06.2011 [cit. 11.09.2011]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/temap-technologie-pro-zpristupneni-mapovych-sbirek-cr>. ISSN 1804-4255.

DUFKA, Jiří. Projekt Georeferencer a MapRank Search. Duha [online]. 30.06.2011 [cit. 11.09.2011]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/projekt-georeferencer-maprank-search>. ISSN 1804-4255.

FLEET, Christopher, Kimberley C. KOWAL a Petr PŘIDAL. Georeferencer: Crowdsourced Georeferencing for Map Library Collections. D-Lib Magazine: The Magazine of Digital Library research [online]. 2012, roč. 18, 11/12 [cit. 2013-01-03]. ISSN 1082-9873. DOI: 10.1045/november2012-fleet. Dostupné z: http://www.dlib.org/dlib/november12/fleet/11fleet.html 

FLEET, Christopher a Petr PŘIDAL. Opening historical maps for community mashups - a case study of the NLS Historical Maps API. In: Proceedings of the 7th Workshop Digital Approaches to Cartographic Heritage [CD-ROM]. Vienna: ICA Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2012, s. 1-11. ISBN 960-7999-18- 5.

KOWAL, Kimberly C.; PŘIDAL, Petr, 2012. Online Georeferencing for Libraries: The British Library Implementation of Georeferencer for Spatial Metadata Enhancement and Public Engagement. In: Journal of Map & Geography Libraries. 2012. Vol. 8, no. 3, pp. 276–289. DOI 10.1080/15420353.2012.700914.

MOČIČKOVÁ, Jitka. Zemský měřič Johann Glocksperger a jeho mapy krajů. Historická geografie. 2013, roč. 39, č. 1. ISSN 0323-0988.

NOVOTNÁ, Eva. Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR : šance pro oživení Mapové sbírky PřF UK. I-FORUM [online]. Praha : UK, 2011 [cit. 2011-03-02]. Dostupný z WWW: <http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10507.html>. ISSN 1214-5726.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP: new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011–2015). In: Proceedings 7th International Workshop Digital Approaches to Cartographic Heritage. Barcelona: International Cartographic Association, 2012, 91–103. ISBN 960-7999-18- 5.

NOVOTNÁ, Eva. Minulost, přítomnost a budoucnost Mapové sbírky PřF UK. In: Sborník 32. sympozia z dějin geodézie a kartografie. Praha : NTM, 2012. 7 s. V tisku.

NOVOTNÁ, Eva. Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line. Knihovna - knihovnická revue, 2013, roč. 24, č. 1 s.5-27.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP : new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). In: Digital Approaches to Cartographic Heritage. Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012. 1 DVD (s.91-103).


NOVOTNÁ, Eva. TEMAP : a new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). e-Perimetron, Vol. 7, č. 4, 2012, s. [182-194]. ISSN 1790-3769. Dostupný z WWW: http://www.e-perimetron.org/Vol_7_4/Novotna.pdf


NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 2013, roč. 17. V tisku.


NOVOTNÁ, Eva a Alena VONDRÁKOVÁ. Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy. 2012, roč. 22, č. 3, příloha, s. 1-4. ISSN 1210-3004.


POTŮČKOVÁ, Markéta a BAYER. Application of e-learning in the TEMAP project. Geoinformatics FCE CTU. 2012, č. 9, s. 91-99. ISSN 1802-2669. Dostupné z: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/pdf/geoinformatics-fce-ctu-2012-09.pdf


PŘIDAL,Petr; KOWAL, Kimberly C. Improvements to crowdsourced georeferencing using Georeferencer: and its implementation at the British Library. In: Digital Approaches to Cartographic Heritage. Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012. 1 DVD (s. 144).


OEHRLI, Markus, et al. MapRank : Geographical Search for Cartographic Materials in Libraries. D-Lib Magazine [online]. 2011, 17, 9/10, [cit. 2011-11-11]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/september11/oehrli/09oehrli.print.html>. (spoluautorem je Petr Přidal)

STACHOŇ, Zdeněk; KOZEL, Jiří. Map Archive Accessibility Using Thesauri. In Proceedings of the 25th International Cartographic Conference Paris, 3–8 July 2011. Paris : International Cartographic Association, 2011. s. 1-7. ISBN 978-1-907075-05-6.

ŽABIČKA, P.; PŘIDAL, P.; KONEČNÝ, M.  a E. NOVOTNÁ. TEMAP : technology for discovering of map collections.  Poster.  In.: 15. International conference of historical geographers.  Prague :  Charles University, Faculty of Science, 6. – 10. 8. 2012.

Prezentace

DUFKA, Jiří. Mapy.mzk.cz. Webpräsentation der Kartensammlung Moll. Poster. In: corpora ethnographica online: Strategien der Digitalisierung kultureller Archive. Rostock : Universität Rostock, 26.–28. září 2012.

NOVOTNÁ, Eva; STACHOŇ, Zdeněk. Technologie pro zpracování mapových sbírek ČR. In: Digitalizace mapových sbírek a archivů II: prezentace k přednášce ze dne 4. 11. 2011 [online]. Praha : Kartografická společnost ČR, 2011 [cit. 2011-11-00]. Dostupný z WWW: <http://www.czechmaps.cz/data/seminar_041111/Novotna_digitalizace_2011.pdf>.

NOVOTNÁ, E. Map collection.  Poster.  In.: Výstava: Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts. Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 6. 8. 2012 do 21. 9. 2012.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP : new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). In: Digital Approaches to Cartographic Heritage: prezentace na konferenci ze dne 19. 4. 2012 Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012. 

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování : vybrané problémy katalogizace map. In: Sympozium Z dějin geodézie a kartografie : prezentace na konferenci ze dne 28. 11. 2012. Praha : NTM, 2012.

PŘIDAL, Petr. Georeferencer. Collaborative online georeferencing tool for scanned maps. In: Digital Approaches to Cartographic Heritage: Sixth International Workshop. 7 – 8 April 2011 [online]. The Hague : The ICA Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage a Nationaalarchief, 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupný z WWW: <http://xeee.web.auth.gr/ICA-Heritage/Commission/6th_Workshop/TheHague/> a <http://www.slideshare.net/klokan/cartoheritage-2011-georeferencer-maprank-search-7603115>.

PŘIDAL,Petr; FLEET, Christopher. Opening historical maps for community mashups - a case study of the NLS Historical Maps API. In: Digital Approaches to Cartographic Heritage: prezentace na konferenci ze dne 19. 4. 2012 Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012.

PŘIDAL, Petr. Online služba Georeferencer. In: Digitalizace mapových sbírek a archivů II: prezentace k přednášce ze dne 4. 11. 2011 [online]. Praha : Kartografická společnost ČR, 2011 [cit. 2011-11-00]. Dostupný z WWW: <http://www.slideshare.net/klokan/online-sluba-georeferencer-vyhledvn-pomoc-maprank>.

PŘIDAL,Petr; KOWAL, Kimberly C. Improvements to crowdsourced georeferencing using Georeferencer: and its implementation at the British Library. In: Digital Approaches to Cartographic Heritage: prezentace na konferenci ze dne 19. 4. 2012 Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012.

PŘIDAL, Petr a ŽABIČKA, Petr. Georeferencer online service and MapRank search technology. In: LIBER Annual Conference. Barcelona : LIBER, 2011.

STACHOŇ, Z. TEMAP: New Possibilities of Map Archive of Institute of Geography, Masaryk University. In: Geomatika v projektech. Zámek Kozel, 3.–4. 10.2012.

ŽABIČKA, P.; PŘIDAL, P.; KONEČNÝ, M. a E. NOVOTNÁ. TEMAP : technology for discovering of map collections. Poster. In: 15. International conference of historical geographers. Prague : Charles University, Faculty of Science, 6. – 10. 8. 2012.

ŽABIČKA, P.: Nové nástroje pro staré mapy. Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě. Praha, Národní archiv, 30.11.2011.

Comments